CONGRES INKOOP TRANSPORT

KOSTEN,KWALITEIT EN RISICO’S ONDER CONTROLE

De supply chain wordt voortdurend complexer en bedrijven staan voor belangrijke vragen en beslissingen over het vervoer van de goederen. Vrachtvervoertarieven die onder druk beginnen te staan. Overcapaciteit bij containerlijnvaart. Duurzaamheid dat een groeiend maatschappelijk en economisch belang vormt. Hierbij kunnen kosten, service en beheersing van het logistieke proces niet uit het oog worden verloren.

Bezoek daarom het Congres Inkoop Transport op dinsdag 11 oktober en leer in één dag waar de kansen voor het inkopen van vervoer binnen uw onderneming liggen.

Maak gebruik van het rapport kostenontwikkelingen om de gesprekken met uw logistiek dienstverlener aan te gaan. Leer van vakgenoten en experts hoe zij inkoopvraagstukken van verschillende modaliteiten oplossen. Alles staat deze dag in het teken van het beheersen van kosten, kwaliteit en risico’s.

Het congres heeft een breed scala aan deelsessies en presentaties:

  • Kostenontwikkeling in wegtransport 2016
  • Trends bij inkoop vervoer (lucht, spoor, weg, zee en binnenvaart)
  • Transport zelf doen of uitbesteden en de kracht van tendering
  • Gevolgen van de ketenaansprakelijkheid door de Wet aansprakelijkheid schijnconstructies
  • Cofinanciering door de overheid voor logistieke verbeteringen
  • Diverse praktijkcases

Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om uitgebreid te netwerken met vakgenoten.

Dinsdag 11 oktober 2016 – Postillion Hotel in Bunnik 12.00 – 18.00

Ledenprijs: €99,-
Prijs: €199,-

Aanmelden
“Een hogere bezettingsgraad van de vrachtwagen is een win-win situatie voor de verlader en vervoerder”

PETER LEEGSTRATEN, SENIOR CONSULTANT TRANSPORT, AHOLD TRANSPORT

 VOOR WIE IS DIT CONGRES BEDOELD?

Het congres is vooral gericht op verladers die gebruik maken van uitbesteed vervoer voor het transport van hun goederen. Maar ook bedrijven die het vervoer in eigen beheer verrichten zijn gebaat met de informatie van dit congres. Rond de 150 directieleden, logistiek managers, inkoopmanagers en financieel managers zullen dit congres bezoeken.

Aanmelden
Eens per kwartaal analyseren wij of het vervoer van de goederen nog met de juiste modaliteit gebeurt

MENNO VAN MAANEN, CONTRACTMANAGER, TATA STEEL

PROGRAMMA

12.00 uur – 13.00 uur Ontvangst en registratie deelnemers met lunch
13.00 uur – 14.30 uur Welkomstwoord
Joost Sitskoorn, Senior Manager Vervoer, EVO
Resultaten onderzoek informatiebehoefte inkoop vervoer
MVO als business case
Hans van der Ster, Chief Operations Officer, Deli XL
Presentatie Kostenontwikkelingen in wegtransport 2016
14.30 uur – 14.45 uur Pauze
14.45 uur – 15.30 uur Deelsessie ronde 1 
 15.40 uur – 16.25 uur Deelsessie ronde 2 
 14.45 uur – 16.25 uur Informatiesessie – Werken met het wagenpark van overheidsinstanties (exclusief voor wagenparkbeheerders)
16.25 uur – 16.50 uur Plenaire afsluiting: Innovatief trailer transport
Remco van Nieuwenhoven, Logistics Accountmanager, Lamb Weston
16.50 uur – 18.00 uur Netwerkborrel
Aanmelden
“MVO in business: je kunt je er maar beter bewust van zijn”

HANS VAN DER STER, COO, DELI XL

INHOUD

Plenaire presentaties

Jaarlijks publiceert EVO dé rapportage over de kostenontwikkelingen in het wegvervoer. EVO wil haar leden met dit rapport voorzien van relevante informatie voor de aanstaande tariefonderhandelingen met vervoerders of logistiekdienstverleners en geeft eigen vervoerders beter inzicht in de kosten van het eigen wagenpark.

Naast de ontwikkelingen in het binnenlands wegvervoer is er aandacht besteed aan enkele aspecten die betrekking hebben op het wegvervoer in het buitenland. Zo zijn er overzichten opgenomen over loonkosten, marktverdeling en brandstofkosten-ontwikkelingen. Het rapport doet verslag over de periode oktober 2015 tot oktober 2016. Tijdens de presentatie lichten EVO-beleidsadviseur Patricia de Wilde en EVO-vervoersexpert Fred Hoozemans de voornaamste resultaten van het rapport toe.

En als deelnemer van het congres ontvangt u als eerste een schriftelijke versie van het rapport. Tijdens de presentatie is er uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Selecteert u uw vervoerders uitsluitend op prijs of ook op financiële stabiliteit? Is tenderen nog wel van deze tijd of kiest u voor langdurige samenwerking met slechts enkele aanbieders? Is de expediteur nog wel van toegevoegde waarde? Op basis van welke informatie selecteert het bedrijfsleven zijn vervoerders? Bent u een trendsetter of een trendvolger?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die EVO in de afgelopen maanden aan haar achterban heeft voorgelegd. Het onderzoek heeft als doel om de diversiteit te inventariseren van de informatiebehoefte van inkopers van transport en in hoeverre deze behoefte overeenkomt met de informatie die beschikbaar is.

Tijdens het congres worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Uiteraard ontvangt u als deelnemer aan het congres ook het rapport. U kunt dan direct de daad bij het woord voegen en uw selectie van vervoerders op de laatste inzichten baseren.

Deelsessies

De vervoersketen wordt voortdurend complexer en bedrijven staan voor belangrijke vragen over het uitbesteden of zelf verrichten van transport. Hierbij kunnen kosten, service, beheersing van het logistieke proces niet uit het oog worden verloren. Maar hoe vind je de balans hierin? Wat is het keerpunt om je wagenpark af te stoten of juist te vergroten? EVO-Vervoersexpert Ton Mooren geeft in deze presentatie de handvatten die u kunt gebruiken om zelf een afweging te maken wat voor uw bedrijf de beste keuze is. Ook wanneer deze keuze al jaren geleden gemaakt is. In de dynamische wereld van de logistiek en transport is aanpassingsvermogen een noodzakelijke constante.

Wanneer er uiteindelijk voor uitbesteding gekozen is, dan komt het belang van tendering om de hoek kijken. Voor veel bedrijven is de logistieke markt niet transparant. Daarom is het inkopen van transport- en andere logistieke diensten een specialisme. Het goed uitvoeren van een tender is een belangrijke stap op weg naar het vinden van de juiste logistieke partner tegen de juiste prijs.

Maar een tender is niet alleen zinvol indien u een nieuwe aanbieder zoekt. Tendering gebruiken als benchmark stelt u ook in staat om goedkopere of beter presterende aanbieders te vinden dan uw huidige aanbieder. Ton Mooren geeft u de vaardigheden om maximaal rendement uit uw tendertraject te halen.

Op 23 juli 2015 oordeelde de rechter dat werknemers in de bouw die in Nederland werken via buitenlandse firma’s recht hebben op Nederlandse arbeidsvoorwaarden. Het uitzendbureau dat betrokken was in deze kwestie, werd veroordeeld tot een nabetaling van ettelijke miljoenen. Deze wetgeving is nu ook verder doorgevoerd in de transport en logistiek. Deze wet, die voor de transportsector naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2017 ingaat, regelt onder andere dat werknemers die niet het juiste loon uitbetaald krijgen dit uiteindelijk kunnen verhalen op de bedrijven die opdracht geven voor het transport.

EVO en TLN ontwikkelen in 2016 een keurmerk waarmee transportbedrijven kunnen aantonen dat zij hun werknemers het juiste loon betalen. Het keurmerk is opgericht naar aanleiding van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Bedrijven die een transporteur willen inhuren, kunnen door dit keurmerk straks in één oogopslag zien of bedrijven zich aan de Nederlandse cao houden. Deze presentatie geeft u informatie over hoe het keurmerk ketenaansprakelijkheid werkt en welke voordelen het keurmerk voor u met zich meebrengt.

De ketenaansprakelijkheid is naar verwachting vanaf 1 januari 2017 een niet te vermijden feit. U dient zich hier op voor te bereiden. Deze presentatie van Peter Ruyter, Manager EVO-Bedrijfsjuristen, stelt u in staat om naheffingen en andere kosten te voorkomen.

Overheden en bedrijfsleven investeren gezamenlijk 39 miljoen euro in projecten die de logistiek van bedrijven slimmer maakt.  In het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werken (regionale) overheden en het bedrijfsleven samen aan een efficiëntere logistiek. Dit leidt tot een betere bereikbaarheid in de drukste regio’s van Nederland.

“Iedere stilstaande vrachtwagen kost 60 euro per uur. Daar heeft niemand belang bij. Zowel bedrijfsleven als de overheid niet” aldus Jeroen de Veth, manager collectieve belangenbehartiging.

Het doel van het programma is om de logistiek van bedrijven slimmer, goedkoper en duurzamer te maken. Structurele logistieke aanpassingen bij de bedrijven zorgen voor bijvoorbeeld minder vrachtauto’s in de ochtendspits, een betere informatie-uitwisseling of een efficiënte stadsdistributie. De uitvoering van de projecten loopt tot eind 2017.

Tijdens de sessie wordt een verdere toelichting gegeven op het programma en een aantal praktijkcases toegelicht van lopende projecten in verschillende regio’s. Specifiek wordt besproken welke kansen er zijn voor u voor een efficiëntere logistiek. Onder andere worden cases besproken van modal shift bij een groot productiebedrijf, ander moment aanleveren van goederen bij een groothandel in sierteeltplanten en de aanpassing van de bevoorrading van servicemonteurs bij een installatiebedrijf.

Informatiesessie: Exclusief voor wagenparkbeheerders!

Overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen voeren taken uit waarbij gebruik gemaakt wordt van een uiterst divers opgezet wagenpark. De wagenparken kunnen zijn uitgerust voor aanleg en onderhoud groenvoorziening, ophalen van huisvuil, inspectiediensten, gladheidsbestrijding etc.

Het beheer en optimaal gebruik hiervan brengt uitdagingen met zich mee.

EVO heeft daarom een informatiesessie specifiek voor wagenparkbeheerders en andere professionals toegevoegd aan het programma over het wagenparkbeheer van overheidsinstanties. Deze informatiesessie vindt plaats tijdens de deelsessies. Indien u wilt deelnemen aan deze sessie dan kunt u niet de deelsessies volgen, maar wel de andere onderdelen van het programma van het congres.

In 90 minuten volledig op de hoogte

Tijdens een interactieve sessie van 90 minuten behandelt EVO alle aspecten die samenhangen met het gebruik van het wagenpark. Zo leert u aan de hand van EVO-praktijkcases en de kennis van onze experts, uw wagenpark te optimaliseren:

  • Welk type voertuig is voor uw dienst het meest geschikt ?

Aanschaf-en exploitatiekosten spelen hierbij een grote rol, maar ook inzetbaarheid (planning) en duurzaamheid (alternatieve brandstoffen). Onze bedrijfsadviseurs geven antwoord op vragen als ‘hoe krijg ik inzicht in de (huidige) exploitatiekosten”,  “hoe verhoudt zich het aantal voertuigen in relatie tot het uit te voeren takenpakket”

  • Duidelijkheid over fiscale zaken

Lodewijk Wisse, EVO beleidsadviseur fiscale zaken, en de Belastingdienst zullen de laatste stand van zaken bespreken over de autobelastingen (bpm, mrb en fiscale bijtelling), zodat wagenparkbeheerders van overheden de juiste keuzes kunnen maken en niet voor onaangename verrassingen komen te staan bij naheffingen en boetes.

  • Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer

Wat deze winter ons gaat brengen weten we nog niet, wel weten we welke spelregels gelden voor de inzet van voertuigen en chauffeurs bij gladheidbeheer. Vervoersexperts Fred Hoozemans en Marjolein Maas leggen het u uit.

Aanmelden
“Als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag”

JOOST SITSKOORN, SENIOR MANAGER VERVOER, EVO

SPREKERS

DIRECTEUR OPERATIONS

HANS VAN DER STER

Hans van der Ster werkt sinds 2001 bij Deli XL als Directeur Operations. Voor deze tijd was hij werkzaam als Regionale Distributie Manager Zaandam bij Ahold. Daarvoor bekleedde hij verschillende (internationale) functies bij Philips. Hans van der Ster is momenteel tevens vice-voorzitter van het regiobestuur Utrecht/Flevoland van Verladersorganisatie EVO.

LOGISTICS ACCOUNTMANAGER

REMCO van NIEUWENHOVEN

Na een aantal jaren diverse sales functies te hebben bekleed bij Lamb Weston/ Meijer, verhuisde Remco van Nieuwenhoven 9 jaar geleden naar de logistieke divisie binnen het bedrijf. Vanaf 2010 is Van Nieuwenhoven verantwoordelijk voor al het Europees transport en heeft hij een reorganisatie doorgevoerd binnen de afdeling. Van 42 wegvervoerders naar slechts één aanbieder, te weten de firma Visbeen, waarmee LambWeston een lange termijn partnerschap heeft.

KOMT U OOK?

POSTILLION HOTEL

Kosterijland 8
3981 AJ
Bunnik

AANMELDEN

Dinsdag 11 oktober 2016 – Postillion Hotel in Bunnik 12.00 – 18.00

Ledenprijs: €99,-
Prijs: €199,-

Prijs is per persoon en exclusief btw

Deelnemer gegevens

Geslacht (verplicht)
 heer mevrouw

Uw voornaam (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Functie (verplicht)

Bedrijfsgegevens

Lid van EVO of Fenedex (verplicht)
 ja nee

Lidnummer

Bedrijfsnaam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Eventgegevens

Ik ben aanwezig bij de lunch
 ja nee

Kies uw 2 onderwerpen voor de deelsessies
 Deelsessie Transportkosten onder controle: zelf doen of uitbesteden en de kracht van de tender.
 Deelsessie Ingehuurde chauffeur onderbetaald? Bent u dan aansprakelijk?
 Deelsessie Hoe de overheid uw bedrijf tijd en geld kan schelen.

Exclusieve informatiesessie voor wagenparkbeheerders
Let op: indien u zich aanmeldt voor deze sessie, dan kunt u geen deelsessies volgen.
 Ja, ik wil deelnemen.

Voorwaarden
 Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden
Bekijk algemene voorwaarden.

 Ik ga akkoord met de Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan schriftelijk tot één week voor de bijeenkomst. Annuleert u hierna, dan brengt EVO u de eventuele kosten geheel in rekening. De datum waarop wij uw annulering ontvangen, geldt als tijdstip van annuleren.

Overige opmerkingen/reacties

Eventuele factuurgegevens

 Stuur mij de maandelijkse evenementenkalender